internetový průvodce po hradech, zámcích, galeriích a jiných kulturních zařízeních

 Systém


Vážení uživatelé,

vítáme Vás na nově vznikajících stránkách, které poskytují kompletní informační servis o kulturních památkách (hrady, zámky, kláštery, muzea, galerie apod.) a městech ČR, který plně uspokojí Vaše potřeby v této oblasti. U každého objektu naleznete následující údaje: kontakt, poloha, majitel, prohlídkové okruhy, provozní informace, nabízené služby, možnosti ubytování a stravování v okolí, zajímavosti v okolí, kulturní program a historie, ve kterých Vám přinášíme vždy nejaktuálnější informace. Nabízenými informacemi Vám chceme usnadnit například plánování Vaší dovolené nebo prázdnin a přinášet nejnovější tipy na okamžité výlety. Budeme Vás průběžně informovat o kulturních akcích, festivalech, slavnostech a o náhlých změnách v provozu památek. Uvědomujeme si, že stránek s obdobnou tematikou existuje poměrně velké množství. Dosahují však různé kvality a informační hodnoty, jejich styl a podstata je často velmi podobná. My se od tohoto schématu odkláníme a vytváříme projekt, který by se měl v co nejkratší době rozrůst v největší kulturní servis dostupný na Internetu a který by měl stále žít a měnit se. Předpokladem je spolupráce se správami jednotlivých památkových objektů, památkovými ústavy a městskými úřady, abychom pro Vás mohli neustále získávat informace o aktuálním dění, např. o zrušení kulturních akcí nebo naopak o konání náhodných akcí, o uzavření památkového objektu z důvodu třeba natáčení filmařů apod. Řídíme se názorem, že větší informovanost návštěvníků vede k větší návštěvnosti kulturních objektů a měst.
Námi vytýčený cíl je poněkud náročný jak časově, tak finančně. Proto se snažíme získávat sponzory, kteří by naši činnost podporovali. Z počátku se spokojíme s několika menšími sponzory, později by bylo vhodnější, aby celý projekt zastřešil jeden velký sponzor. Domníváme se, že tuto možnost by měla využít především ubytovací a stravovací zařízení, informační centra, firmy, které se specifikují na výrobu a distribuci propagačních materiálů, a další. Toto doporučení však nelze v žádném případě brát jako omezování aktivit jiných organizací a firem. Nebylo by ale fér od sponzorů jen brát, chceme jim (a nejenom jim) také něco nabídnout. V současné době stoupá význam Internetu jako zdroje informací, proto se převážná většina komerčních i nekomerčních subjektů snaží v tomto médiu zviditelnit. My Vám proto nabízíme rychlé vytvoření kvalitní internetové prezentace. Její jednotlivé formy jsou následující:

  • vytvoření odkazu - vytvoření odkazu z našich stránek na Vaše existující

Odkaz na našich stránkách
1 měsíc 40,- Kč
3 měsíce 100,- Kč
6 měsíců 250,- Kč
12 měsíců 480,- Kč
2 roky 900,- Kč
  • tvorba www stránek - vytvoření WWW prezentací a jejich umístění na naše stránky nebo na doménu prvního řádu, tedy v podobě www.nazev.cz (jedná se o statické stránky, pokud máte zájem o dynamické stránky s prvky JavaScript, DHTML, Flash jsou ceny dohodou podle náročnosti)

Tvorba WWW stránek
zhotovení 1 stránky 250,- Kč
každá další stránka 50,- Kč
JavaScript, DHTML, Flash cena dohodou

Pozn.: k cenám za tvorbu je nutné připočítat poplatek za odkaz na našich stránkách


Detaily (jiný časový úsek než je v tabulce, Vaše specifické požadavky a jiné) si obě strany dohodnou individuálně. Vždy Vám vyjdeme vstříc v co největší míře.

I jednotlivci se mohou zapojit do této "hry o velké peníze". Přinášíme jim zajímavou nabídku, která se týká získávání sponzorů. Více podrobností se o ní dozvíte pod odkazem Peníze.
Věříme, že s naší prací budete vždy spokojeni.

Tým tvůrců pod vedením M. Krčála, DiS.


Autoři textu: Kateřina Konečná, DiS., Jakub Havliš, DiS., Martin Krčál, DiS.
Design stránek: Martin Krčál, DiS. (m_krcal@hotmail.com)
Optimalizováno pro: Internet Explorer 4 a vyšší při rozlišení 1024x768


© 2000