internetový průvodce po hradech, zámcích, galeriích a jiných kulturních zařízeníchČeský Krumlov - historieČASOVÁ OSA HISTORIE V SOUVISLÉM TEXTU
 

1253 - první zmínka o hradu

1274 - založeno nové město na pravém břehu Vltavy

1302 - majitelem se stal Jindřich z Rožmberka

1334 - první zmínka o kapli sv. Jiří

1407 - vybudován kostel sv. Víta

1493 - panství zdědil Petr III. z Rožmberka

1506-13 - přestavba hradu

1551-92 - rozvoj města za Viléma z Rožmberka

1548 - požár

1568 - příchod jezuitů do Krumlova

1602 - Petr Vok prodal panství císaři Rudolfovi II.

1622 - zámek darován Eggenberkům

1670 - Zlatý sál přestavěn na divadlo, upravena zámecká zahrada

1719 - Krumlov získali Schwarzenberkové

1744 - vybudována zimní jízdárna

19.století - rozvoj průmyslu

1963 - Krumlov vyhlášen městskou památkovou rezervací

1992 - zámek zapsán na seznam památek UNESCO


Původní hrad Český Krumlov vznikl na levém břehu Vltavy pravděpodobně v první polovině 13. století. První zmínka o něm však pochází až z roku 1253. Hrad byl založen krumlovskou větví Vítkovců. V podhradí také vznikla malá obec, jenže ta brzy přestala stačit potřebám rostoucího města a na pravém břehu řeky Vltavy muselo být vybudováno město nové. Během 14. století pak bylo obehnáno silným opevněním.

V roce 1302 vymřeli krumlovští Vítkovci a panství zdědili Rožmberkové. Krumlov se stal na dlouhou dobu jejich rodovým sídlem. Za Petra I. z Rožmberka Krumlov vzkvétal. Město získalo četná privilegia a byli zde stavěny nové budovy, navíc Petr dále rozšiřoval hradní komplex. Další rozvoj města přichází s Oldřichem z Rožmberka. Ten nechal postavit kostel sv. Jiří (1407), za použití nemalých finančních prostředků přestavěl hrad a dal vybudovat nový hradní palác. Stavební činnost pokračovala i za Petra III. z Rožmberka, jenž zdědil krumlovské panství roku 1493. Hrad byl upraven ve stylu pozdní gotiky. K velkému rozvoji města došlo za Viléma z Rožmberka. Začíná růst hospodářská síla panství, byly zakládány četné rybníky (jejich správcem byl mezi lidmi nepříliš populární Jakub Krčín z Jelčan), došlo k rekonstrukci některých měšťanských domů a započala také renesanční přestavba hradu na zámek. Tu však dokončil až Vilémův bratr Petr Vok, který sem po jeho smrti přesídlil. Po požáru v roce 1548 nechal také přestavět vyhořelé domy, ale tím jeho stavební aktivity končí. Roku 1602 byl nucen kvůli finančním problémům Krumlov prodat císaři Rudolfovi II. Pro město začíná období téměř padesátileté stagnace.

V roce 1622 daroval císař Ferdinand II. Krumlov Janu Oldřichovi z Eggenberka. K dalším úpravám zámku došlo až po roce 1670, kdy byla upravena zámecká zahrada a Zlatý sál přestavěn na divadlo.

Další změnu majitele zaznamenal Krumlov v roce 1719, kdy se panství dostalo do rukou Schwarzenbergů. Josef Adam Schwarzenberk nechal v roce 1744 postavit zimní jízdárnu, upravit zahradu a vyzdobit Maškarní sál a kapli. Tím však končí stavební aktivity Schwarzenberků na Krumlově a od 2. pol. 18. století jej přestali používat jako rodinné sídlo (tím se stala zrekonstruovaná Hluboká).

V 19. století dochází k rozvoji průmyslu ve městě. Ten však nezasáhl historický střed města, který si proto uchoval středověky a renesanční vzhled. To je také důvod, proč byl Český Krumlov v roce 1963 vyhlášen městskou památkovou rezervací a roku 1992 zapsán na seznam památek UNESCO.


Autor textu: Martin Krčál, DiS. (m_krcal@hotmail.com)
Design stránek: Martin Krčál, DiS. (m_krcal@hotmail.com)
Optimalizováno pro: Internet Explorer 4 a vyšší při rozlišení 1024x768


© 2000